Hiển thị tất cả 9 kết quả

LƠ BIDA – Một sản phẩm quan trọng không thể thiếu cho công việc kinh doanh Bida. Bida Thanh Sơn Cung cấp nhiều loại Lơ Bida Nhập Khẩu – Chất Lượng Cao

  • Một số Dòng sử dụng cho CLB: Lơ Mỹ Master, Tweete, Pretador…
  • Một số dòng Cao Cấp dành riêng cho Cơ Thủ như: Blue Diamond, Adam, Longoni, Batteck, DS Chalk, Hanbat, SW Choi….