LƠ NHẬP TRUNG [ Billards ]

550,000

  • Lơ nhập Trung
  • Xuất sứ : Trung Quốc
  • 3 Màu sắc : Xám, Hồng, Vàng
  • Độ Bám lơ Tốt
  • Hộp Nguyên 144 Viên
  • Có bán lẻ viên