LƠ BIDA LONG WALKING [ Billiards ]

550,000

  • Lơ Long Walking
  • Lơ dành cho các Clb Bida 
  • Lơ độ mịn cao, Ít Bụi, Bám lâu
  • 1 HộP 144 Viên
  • Có bán lẻ