LƠ GORINA PRIEMIUM [ Billiards ]

150,000

  • Được sản xuất và thử nghiệm trong thời gian dài
    – Lơ Gorina đem lại cảm giác trải nghiệm hoàn hảo cho cơ thủ
    – Độ bám dính lơ tốt
  • Đơn vị 1 Viên