ĐẦU TẨY BIDA LỖ – KO

600,000

  • ĐẦU TẨY KO
  • ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI : NHẬT BẢN
  • ĐẦU TẨY CÓ 8 LỚP 
  • CÓ 2 ĐỘ CỨNG : S VÀ M
  • KÍCH THƯỚC : 14mm