ĐẦU CƠ BIDA BLOMDAHL [ Billiards ]

390,000

ĐẦU CƠ CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO ANH EM ĐAM MÊ 3 BĂNG

ĐƯỢC CƠ THỦ QUÔC TÊ BLOMDAHL SỬ DỤNG

SIZE: M (VỪA) & H (CỨNG)