ĐẦU CƠ MONSTAR [ Billiards ]

350,000

  • Chuyên cho thể loại cơ : 3 băng 
  • 2 Loại : M ( vừa ) và H ( cứng )