ĐẦU CƠ BIDA LỖ – AILEX

60,000

  • ĐẦU CƠ AILEX CLEAR 
  • CÓ TÍCH SẴN 1 LỚP KÍNH
  • ĐẦU CƠ CÓ 6 LỚP ĐÀN HỒI TỐT
  • KÍCH THƯỚC 14MM6