ĐẦU CƠ BIDA 3 BĂNG – MILLION – [ Billiards ]

350,000

  • được 2 cơ thủ nổi tiếng Việt Nam! là Anh Chiến và Quyết Chiến đại diện..
  • đầu cơ được làm siêu bền lại đẹp, ra những đường cơ chuẩn nhất!
  • phân loại : U : cứng, UH: cứng hơn!