BỘ BI DYNA ĐÀI LOAN

1,600,000

THÔNG TIN CHUNG

Thương hiệu: Dyna-spheres

Nguồn gốc : Đài Loan

Bộ sản phẩm: 16 trái

  • Đường kính: 57,2 mm
  • Trọng lượng: 169 gram
  • Vật liệu: extremely high phenolic resin content