Bi Aramith Pro – Cup Champion

3,050,000

BI ARAMITH PRO-CUP CHAMPION

KÍCH THƯỚC : 61.5MM
XUẤT XỨ : BỈ
CÂN NẶNG BI : ~210-211g