Thước Thủy Cân Bàn Chính Hãng

6,500,000

Thước thủy cân chỉnh , độ chính xác ±0.01mm/m.