Ngọn Rhino Full Carbon [ Billards ]

2,700,000

Rhino Full Carbon
Dòng Sản Phẩm : Ngọn Rhino Libre, Lỗ, 3 Băng
Ren : Uniloc
Đầu tẩy : F1 France
Chiều dài Ngọn : 29 inch

  •  —— Hiện có những loại :
  • + Ngọn Carbon Rhino : 3C Unilock
  • + Ngọn Carbon Rhino : Libre Unilock
  • + Ngọn Carbon Rhino : Lỗ Radial
  • + Ngọn Carbon Rhino : Lỗ Unilock