ĐẦU CƠ 3 BĂNG – KIMCHI M

350,000

  • ĐẦU CƠ KIM CHI  2024
  • XUẤT SỨ : KOREA
  • ĐỘ CỨNG : M
  • ĐẦU CƠ 10 LỚP ĐÀN HỒI TỐT
  • ĐẦU CƠ NÀY THAY THẾ CHO ĐẦU CƠ CAUDRON
  • KÍCH THƯỚC : 14MM