CƠ BIDA LỖ MEILIN

370,000

  • CƠ BIDA LỖ MEILIN
  • NGỌN GỖ MAPPLE
  • KÍCH THƯỚC ĐẦU : ~12,8mm-13mm
  • CÂN NẶNG : ~545-550gr
  • TAY CẦM : QUẤN CHỈ CHỐNG TRƠN
  • XUẤT SỨ : ĐÀI LOAN