Cơ bida FURY TY Loki ngọn Full Carbon( KHÔNG KHÚC NỐI ) [ BAO CƠ + BAO TAY ]

4,200,000

Ren nối: Radial.
Ngọn TYFull Carbon 12.5mm.
Đầu tẩy: HOW tips 12.5mm.|

KHÔNG CÓ KHÚC NỐI
Bọc chuôi: Tay trơn, có thể cuốn ruốc cơ.
Trọng lượng: 530 – 550 gram, có thể thay đổi bằng ốc tăng giảm trọng lượng.

Độ dài: 147cm
Phù hợp: Bida lỗ, 3C.