Cơ Bida Líp Dyna Walking

290,000

CƠ LÍP DYNA WALKING HOẠ TIẾT

NHIỀU MÀU SẮC

ĐẦU CƠ 11.5MM

CHIỀU DÀI 1M45

DÙNG ĐÁNH LÍP