VẢI BIDA MIK NHẬP HÀN QUỐC [ 3 bi ]

900,000

  • Bao gồm vải mặt + băng
  • Chuyên dụng cho bàn libre