LỚP ĐỆM REVO [ TIP ]

150,000

  • TÍP ĐỆM CỦA REVO
  • LÀM GIẢM ĐỘ BẠT CỦA NGỌN KHI VA CHẠM VỚI MỤC TIÊU
  • GIÚP CÚ ĐÁNH RA NGỌN ÊM HƠN
  • ĐỌ CHÍNH XÁC ỔN ĐỊNH HƠN