LƠ LONG WALKING – XÁM

550,000

  • Lơ Long Walking – Xám
  • Lơ dành cho các Clb Bida 
  • Lơ độ mịn cao, Ít Bụi, Bám lâu
  • 1 HộP 144 Viên
  • Có bán lẻ

Hết hàng