KEO DÁN ĐẦU CƠ 501 [ Billiards ]

90,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM
– Trọng lượng : 20g
– Xuất xứ : Hàn Quốc
– Keo dạng nước
– Thời gian sửa chữa: 3- 5s định vị
– Đông cứng: 5 – 10 phút ; Đông cứng hoàn toàn: 30M/24H
– Sức kháng cắt: 30 (MPa)
– Nhiệt độ làm việc: -50 ~ 150 đ