DỤNG CỤ ĐA NĂNG 7 in 1 [ Sửa chửa và chăm sóc đầu cơ ]

350,000

 

1, cắt đầu

Dễ dàng cắt đầu ra Câu lạc bộ

2. Cue kích thước cỡ

Dễ dàng mang theo chất lượng đảm bảo

3. Sửa chữa vòng cung

Sửa chữa độ cong của đầu hàng đầu

4. phẳng Mờ-

Sơ bộ Ba Lan vòng cung của đầu để làm đầu dễ dàng bột và bắt bi cái

5. ARC mờ

Chính xác Ba Lan độ cong của đầu

6. Châm Cứu