Combo Cơ Longoni Amoni 3C

10,500,000

  • CƠ LONGONI AMONI 3C CÁN CẨN
  • Ngọn  Ghép S20
  • Ngọn Cơ Tích Sẵn Phíp, Chưa bao gồm tẩy cơ
  • Chiều dài cơ : ~140-142cm
  • Combo : Bao cơ + Bao Tay