Cơ Lỗ Healing Full Carbon [ Bao Cơ + Bao Tay ]

3,500,000

  • Cơ Healing Full Carbon 
  • Kích thước đầu tẩy : ~12.5mm
  • Cân Nặng : 540-550gr
  • Đầu tẩy : Nguyên zin theo cơ
  • Ngọn : Full Carbon
  • Ren : Radial
  • Tay cầm : Bọc Da
  • Combo : Bao Cơ + Bao Tay