Cơ Lỗ Carbon Báo HCTQ [ Bao Cơ + Bao Tay ]

800,000

  • Cơ Lỗ Carbon Báo
  • Ngọn phủ carbon HCTQ
  • Kích thước : 13mm
  • Đầu tẩy : nguyên zin theo cơ
  • Trọng lượng : 19oz
  • Dài : 147cm
  • Combo : Bao cơ + Bao tay