CƠ BIDA LỖ RUBY PHỦ CARBON + KHÚC NỐI CƠ

990,000

  • CƠ BIDA LỖ RUBY PHỦ CARBON 
  • NGỌN PHỦ CARBON
  • KÍCH THƯỚC ĐẦU : ~12,5mm
  • CÂN NẶNG : ~540-560GR
  • TẨY CƠ : NGUYÊN ZIN THEO CƠ
  • TAY CẦM : TAY TRƠN
  • XUẤT SỨ : ĐÀI LOAN
  • KÈM KHÚC NỐI CƠ
  • COMBO GỒM : CƠ + KHÚC NỐI + BAO CƠ + BAO TAY