CAO SU VECTOR – PHÁP

15,000,000

Cao su VECTOR Klematch Pháp – phu kien bida – thegioibilliards.com

– Cao su áp dụng công nghệ VECTOR, sản xuất tại Pháp bởi hãng Klemach.

– Hiện đang được sử dụng trên các bàn bida 3 băng của hãng Gabriels và Hollywood sản xuất năm 2018 trở lại đây.