BAO TAY KIM CHI [ Billiards ]

190,000

  • BAO TAY BIDA KIM CHI
  • BAO TAY CẮT NGÓN
  • NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
  • 4 MÀU SẮC : ĐỎ, ĐEN, XANH ĐEN, XÁM