COMBO CƠ BIDA LỖ FURY AL4 [ BAO CƠ + BAO TAY ]

4,150,000

Thương hiệu: FURY

Nguồn gốc – Xuất xứ: Trung Quốc

Dòng sản phẩm: Cơ bida lỗ / Pool cue

Mã sản phẩm: Fury AL 04 ( Ngọn công nghệ )

Ngọn công nghệ HT2E giảm bạt
Chuôi in hoạ tiết 4D cánh rán

Sản phẩm bao gồm: Bao cơ, Bao tay và Cơ