CƠ LONGONI EMME5 – REN VP2

42,500,000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép S20(K69/K71)