Cơ Líp Longoni Cán Cẩn Bào Ngư [ Bao Cơ + Bao Tay ]

5,000,000

  • Mã Sản Phẩm : Cẩn Bào Ngư
  • Ngọn : Gỗ Cẩm Chuột Ráp Culy [ Nguyên Cây ]
  • Ngọn có lõi chống cong
  • Kích Thước : 11.5mm
  • Chưa Tích Sẵn Phíp Và Đầu Cơ 
  • Màu Sắc : Nâu và Đen
  • Combo : Bao Cơ + Bao Tay