Cơ Libre Cẩn Cao Cấp

6,500,000

  • Cơ Libre Cán Cẩn
  • Ren : Gỗ 
  • Kích Thước : 11.5mm
  • Tay Cầm : Tay Trơn
  • Cân Nặng : ~430-450gr
  • Ngọn : Gỗ Mapple
  • Cơ tích sẵn Phíp, Chưa bao gồm đầu tẩy cơ
  • Combo gồm : Bao cơ + Bao Tay