CƠ BIDA FURY AWP-2 [ COMBO BAO CƠ + BAO TAY ]

2,600,000

  • Chất liệu: Cue Gỗ Maple
  • Chất liệu ngọn: Promaple maple
  • Ren: Furyloc
  • Chiều dài: 29ing
  • Kích thước ngọn: 12.9mm
  • Đầu tẩy: tiger everes
  • Tay cầm: bọc chỉ lạnh Ailen
  • Trọng lượng: 19oz
  • COMBO BAO CƠ + BAO TAY 

Hết hàng