Cơ bi da lỗ Bi-a Fury OP-05 (Công Nghệ Rỗng)( tặng bao cơ+ bao tay)

5,000,000

  • Đầu tẩy Tiger Everest M 13mm
  • Ngọn: HT Evolution (ng nghệ) Maple cứng Bắc Canada
  • Ren: Uniloc
  • Tay cầm: Chỉ irist linen
  • Chuôi: Maple ng nghệ decan đặc biệt
  • Trọng lượng 19oz (có thể thay đổi trong khoảng 18-21oz)
  • Có kèm bịt ren chính hãng